Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt: V posledním desetiletí přibývá dokladů holocenní kontinuity otevřených stanovišť v oblastech klimaticky příhodných pro růst lesa. Těmi jsou například Bílé Karpaty (ČR) nebo oblast Haliče na Ukrajině. Cílem disertační práce bude 1) ověřit hypotetickou kontinuitu lesostepních ekosystémů v těchto oblastech s využitím analýzy půd, 2) propojit výsledky výzkumu půd s dalšími obory studia, které se touto problematikou zabývají (např. palynologická a pedoantrakologická analýza, studium fytolitů).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa