Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Bakalárska práca sa bude zaoberať návrhom marketingovej stratégie pre zvolený subjekt. Teoretická časť práce bude objasňovať odbornú problematiku tvorby marketingovej stratégie, charakterizovať marketingový mix služieb a jednotlivých častí situačnej analýzy a marketingového výskumu. Druhá časť sa bude venovať konkrétnym analýzam daného subjektu a výsledkom marketingového šetrenia. Získané výstupy poslúžia pre návrh vlastnej marketingovej stratégie v prostredí siete internet.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-EAM Economics and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.