Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vliv obalu a etikety na rozhodování spotřebitelů při nákupu produktů s obsahem hmyzího proteinu.
State of topic:
approved (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Finance - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce bude posoudit vliv obalu a etikety na spotřebitelské chování při nákupu produktů s obsahem hmyzího proteinu. Hlavním výstupem bude návrh obecně platných doporučení pro výrobce těchto produktů. Cíle bude dosaženo za pomocí realizovaného průzkumu s využitím technologie eyetracking a kvalitativních rozhovorů s respondenty.

There are no limitations of the topic