Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vliv obalu a etikety na rozhodování spotřebitelů při nákupu produktů s obsahem hmyzího proteinu.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude posoudit vliv obalu a etikety na spotřebitelské chování při nákupu produktů s obsahem hmyzího proteinu. Hlavním výstupem bude návrh obecně platných doporučení pro výrobce těchto produktů. Cíle bude dosaženo za pomocí realizovaného průzkumu s využitím technologie eyetracking a kvalitativních rozhovorů s respondenty.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení