Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Účetnictví v zemědělství (či lesnictví) zobrazující změny v hodnotě biologických aktiv
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Inspirace postupy využívanými v nadnárodních systémech vykazování či jiných lokálních úprav (používanými či diskutovanými) a potenciální aplikace v účetní jednotce na jeho zemědělské činnosti či aktivitě (tam, kde dochází ke změně hodnoty aktiv, většinou nárůst, ale je možné i zohlednění poklesu, např. sady apod.) . Možná aplikace různých metod stanovení reálné hodnoty, posouzení dopadů do vypovídací schopnosti účetní závěrky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.