Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Aplikace digitálního tisku v interiéru
State of topic:
approved (doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Furniture, Design and Habitat - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Analýza současného stavu v možnostech technologií digitálního tisku a jeho uplatnění v interiéru. Typy, materiálové možnosti, funkční a vizuální stránka řešené problematiky, příklady. Na základě analýzy navrhnout kreativní, technicky a funkčně možné rozvojové směry na základě reálných předpokladů rozvoje tématu. Doložit příklady vlastních kreativních návrhů provedených jako prototyp pro ověření správnosti a funkční i výtvarné kvality návrhu rozvoje v dané oblasti. Prototypové vzorky provést a prezentovat jako předprodukční vzorky s nákladovou analýzou a konzultací potenciálního výrobce. Aplikace ve vztahu k cirkulární ekonomice.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-PFD Furniture Technology