Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza současného stavu v možnostech technologií digitálního tisku a jeho uplatnění v interiéru. Typy, materiálové možnosti, funkční a vizuální stránka řešené problematiky, příklady. Na základě analýzy navrhnout kreativní, technicky a funkčně možné rozvojové směry na základě reálných předpokladů rozvoje tématu. Doložit příklady vlastních kreativních návrhů provedených jako prototyp pro ověření správnosti a funkční i výtvarné kvality návrhu rozvoje v dané oblasti. Prototypové vzorky provést a prezentovat jako předprodukční vzorky s nákladovou analýzou a konzultací potenciálního výrobce. Aplikace ve vztahu k cirkulární ekonomice.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-PTN Procesy tvorby nábytku