Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Predikce vlastností dřeva na základě růstu dřevin
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Abstrakt:
Ovlivňuje globální klimatická změna růst dřevin? Jaká bude finální struktura a vlastnosti našich hospodářsky významných dřevin?Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-MID Materiálové inženýrství dřeva