Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je přispět k harmonizaci pastevního tlaku zvěře na dřeviny s ohledem na stabilitu a diverzitu krajiny a potřeb hospodaření v ní. Výsledky práce zacelí mezery ve znalostech o dopadech různých druhů poškození na vývoj dřevin a porostů a zhodnotí význam hlavních faktorů, které ovlivňují jak intenzitu využívání dřevin, tak důsledky okusu. Vedle základního výzkumu budou výstupy projektu i prakticky využitelné v podobě propracovaných metodik pro hodnocení poškození lesa. Metodika: Na vybraných lokalitách bude sledován využívání dřevin zvěří ve vztahu k druhovému složení a početnosti zvěře v oblasti, potravní nabídce prostředí, dostupnosti alternativních zdrojů potravy, ochranných opatření a celkovém managementu populací a dalších faktorech. Plánované výstupy: Publikace s IF: 5x, Metodika: 1x. Školitel: Doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D., Ústav ochrany lesů a myslivosti, e-mail: jiri.kamler@mendelu.czOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-OLM Ochrana lesa a myslivost