Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Vliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstu
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Radim Matula, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Radim Matula, Ph.D.
Summary:
Pěstování druhově bohatých lesních porostů je v současnosti považováno za jeden z klíčových nástrojů k posílení odolnosti evropských lesů vůči klimatické změně. Cílem práce bude u vybraných druhů dřeviny měřit a porovnat dynamiku jejího růstu a reakce na sucho v monokulturách (vybraných druhů) a v porostech s různou úrovní smíšení. Terénní práce budou spočívat v instalaci automatických dendrometrů a mikroklimatických sensorů a následném stahování dat na výzkumných plochách v FunDivEUROPE (v rámci tzv. experimental a exploratory platforms, http://project.fundiveurope.eu) ve vybraných zemích (Finsko, Španělsko, Rumunsko, Česká republika, Německo). U stromů s dendrometry budou měřeny základní charakteristiky a prováděny další měření.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-FPT Forest Phytology