Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Vliv druhové skladby evropských lesů na mikroklima
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Radim Matula, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Lesy pomáhají významně omezit negativní vlivy stále se zvyšující se extremity klimatu, avšak vliv lesů na variabilitu teplot a vlhkosti se liší v závislosti na druhovém a funkčním složení (např. jehličnany, listnáče) porostu. Cílem práce tak bude zjistit, jak vybrané druhy dřevin a jejich směsi ovlivňují dynamiku teplot a půdní vlhkosti v jednom z vybraných evropských typů lesa. Terénní práce budou spočívat v instalaci mikroklimatických sensorů a následném stahování dat z nich na výzkumných plochách FunDivEUROPE (v rámci tzv. jak experimental tak i exploratory platforms, http://project.fundiveurope.eu) ve vybraných zemích (Finsko, Španělsko, Rumunsko, Polsko, Itálie, Česká republika). Na studovaných výzkumných plochách budou zhotoveny hemisférické fotografie pro stanovení zápoje a LAI porostů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-FYTO Fytologie lesa