Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Taxonomická revize evropských štítovek (Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Pluteus)
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je morfologická a molekulární revize vybraných zástupců rodu Pluteus založená na studiu vlastních sběrů a herbářového materiálu. Předpokládaným výstupem jsoiu vysoce kvalitní publikace v časopise s impakt faktorem. U zájemce je předpokládán velký zájem o navrhované téma a dosavadní zkušenost s problematikou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-LFM Lesnická fytopatologie a mykologie