Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Komparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
V práci bude provedena komparace daňového zatížení příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti. Bude vyhodnoceno také zatížení fyzických osob odvody na sociální a zdravotní pojištění. V práci bude také analyzován vliv opatření přijatých v souvislosti s ekonomickou krizí na daňové zatížení fyzických osob v roce 2020 a v roce 2021.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.