Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Externý audit ako nástroj na zníženie hospodárskej kriminality v podniku
State of topic:
approved (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Business and Economics
Institute:
Department of Accounting and Taxes - FBE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Práca sa na úvod zameriava na analýzu hospodárskej kriminality a jej najčastejšie formy vrámci podniku, hodnotí možné príčiny vzniku podvodov vrámci podniku a ich následky v Českej republike a vo svete. Následne sú popísané nástroje externého auditu vedúce k odhaľovaniu potenciálnych podvodov v podniku, povinnosti zverejňovania finančných a nefinančných informácii v ČR a vo svete a právna úprava smerujúca k eliminovaniu vzniku podvodov v podnikoch. Následne sú rozpracované jednotlivé oblasti auditu účtovnej závierky a hodnotené jej najrizikovejšie oblasti. Prostredníctvom dotazníkového šetrenia medzi auditormi a managementom rôznych firiem sú analyzované konkrétne opatrenia vrámci auditu smerujúce k odhaleniu podvodu v podniku a je diskutovaný význam externého auditu v hospodárstve. Na záver sú navrhnuté opatrenia a nástroje na zlepšenie aktuálnej situácie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
Track
C-EPA Economic policy and administration
C-EPA-UAD Accounting and Taxes
SNZA Taxation and Auditing

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.