Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Industrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt:
The thesis deals with the developing and spreading industrialization in Ghana. The industrialization is expected to have positive effect on economic growth in Ghana. On the other hand it becomes also obvious that the industrialization produces also negative externalities. The effect of industrialization on the environment includes pollution and degradation of land, which has effects on the health status of individuals. The aim of the thesis is to examine the effects of industrialization on selected socio-economic areas including health status and health changes on Ghanaian population.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-EMAJ Economics and Management

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.