Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Likvidita bank v zemích V4
State of topic: approved (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Business and Economics
Institute: Department of Finance - FBE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Bc. Monika Turková
Summary:
Cílem diplomové práce je zhodnocení vývoje likvidity vybraných bank v zemích V4 pomocí poměrových ukazatelů likvidity a potvrzení výroků některých studií týkajících se zvýšených regulatorních požadavků a jejich vlivu na držbu většího objemu kapitálu a kvalitních likvidních aktiv ve srovnání před finanční krizí. Přínos této práce spočívá na komplexním zhodnocení vývoje v zemích V4 za aktuální období v reakci na zaváděná regulatorní opatření. Data budou převzata z databáze Bankscope.

There are no limitations of the topic