Summary of topics offered - Faculty of Business and EconomicsHelp


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Dopad pandemie na hotelové služby
State of topic:
approved (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Institute:
Department of Marketing and Trade - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je zhodnotit jakým způsobem ovlivnilo propuknutí pandemie koronaviru COVID-19 hotelové služby či vybrané hotely v České republice. V práci se budu zaobírat pozitivními a negativními dopady viru, které budeme moci pozorovat v hotelnictví. Budu se také věnovat tématu, zda a jak tento vir ovlivnil příjezdy turistů nebo business klientely do hotelů v České republice. Závěrem bude získaná data a výsledky interpretovat a následně navrhnout doporučení, jak zmírnit tyto dopady.

informace
There are no limitations of the topic