Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Dopad pandemie na hotelové služby
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Lucie Plchotová
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit jakým způsobem ovlivnilo propuknutí pandemie koronaviru COVID-19 hotelové služby či vybrané hotely v České republice. V práci se budu zaobírat pozitivními a negativními dopady viru, které budeme moci pozorovat v hotelnictví. Budu se také věnovat tématu, zda a jak tento vir ovlivnil příjezdy turistů nebo business klientely do hotelů v České republice. Závěrem bude získaná data a výsledky interpretovat a následně navrhnout doporučení, jak zmírnit tyto dopady.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení