Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
The thesis deals with the effects of capital inflow on the economic development of Ghana. In particular, the thesis asks few research questions: To what extent does the foreign direct investment influence the economic growth of Ghana? To what degree does the foreign remittance affect the Ghanaian economic growth? To what extent does the foreign aid affect the Ghanaian economic growth?Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-EMAJ Economics and ManagementB-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management
B-EMAJ Economics and Management
-- neobmedzené --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.