Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Dopady ekonomické krize na daňové příjmy obcí
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Abstrakt: V práci bude provedeno vyhodnocení dopadů ekonomické krize v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 na daňové příjmy obcí v roce 2020 a v roce 2021. V práci budou vyhodnoceny faktory, které ovlivňují daňové příjmy obcí. Budou analyzovány dopady změn daňových příjmů vybraných obcí na finanční a ekonomické ukazatele obcí.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.