Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Technické rezervy komerčních pojišťoven
State of topic:
approved (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Dr. Ing. Jana Gláserová
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Accounting and Taxes - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Práce bude zaměřena na zkoumání dopadů zejména daňových opatření účinných od 1.1. 2020 na hospodaření komerčních pojišťoven, kdy pro účely zdanění budou brány v potaz technické rezervy vytvářené v souladu se směrnicí Solvency II, namísto dosud používaných účetních technických rezerv.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
Track
C-EPA Economic policy and administration
C-EPA-UAD Accounting and TaxesSNZA Taxation and Auditing

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.