Summary of topics offered - Faculty of Business and EconomicsHelp


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Význam nefinančního výkaznictví
State of topic:
approved (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Dr. Ing. Jana Gláserová
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Accounting and Taxes - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Záměrem práce je na základě povinné implementace evropské směrnice o nefinančním výkaznictví do české legislativy zkoumat dopady této směrnice na dotčené podniky, a to ve dvou oblastech. Jednak ve vztahu k jejich vývoji, výkonnosti a postavení a jednak ve smyslu širších dopadů jejich činnosti vždy s akcentem na významnost a užitečnost nefinančních informací.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
Track
C-EPA Economic policy and administration
C-EPA-UAD Accounting and Taxes
SNZA Taxation and Auditing

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.