Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Porovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kumšta, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Institute:
Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary: Zhodnotenie úrody , cukorantosťi pri zbere a obsah kyselin v mušte. Komplexna analyza vín. Zhodnotenie senzorických vlastností vín. Porovnanie každej odrody zvlašt ( Pálava, Mília, Devín) s Tramínom Červeným. Všetko víno by bolo vyrobene v 50l sklenených nádobách.

There are no limitations of the topic