Summary of topics offered - Faculty of Business and EconomicsHelp


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Změny ve spotřebitelském chování v cestovním ruchu po stávající pandemii
State of topic:
approved (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Institute:
Department of Marketing and Trade - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Bc. Michaela Kubátová
Summary:
Cílem práce bude pozorování změn v chování spotřebitelů v cestovním ruchu způsobených propuknutím koronaviru COVID-19. Pozornost bude věnována hlavně tomu, zda tento vir nějakým způsobem ovlivnil nebo stále ovlivňuje zkoumaný segment lidí (co se týče cestování). Hlavním cílem bude zjistit, jestli má daný segment díky tomu co se dělo/děje strach cestovat do zahraničí/vycestovat na Erasmus, nebo ho celá situace vůbec neovlivnila a v případě, že by v ČR nebyla žádná bezpečnostní opatření vůči výjezdu do zahraničí, vyjel by. Případně jestli raději v blízké budoucnosti bude cestovat pouze po ČR, a tím vlastně i může zlepšit situaci v naší ekonomice. Pro spoustu podniků/společností v cestovním ruchu (ale i obecně) bude mít tato situace negativní dopady, protože nebudou přijíždět lidé ze zahraničí (dokud budou trvat bezpečnostní opatření). Tím by se ale zároveň mohla vylepšit situace v podnicích cestovního ruchu, protože lidé by kvůli uzavřeným hranicím mohli stejně cestovat jen po ČR.

informace
There are no limitations of the topic