Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Změny ve spotřebitelském chování v cestovním ruchu po stávající pandemii
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Bc. Michaela Kubátová
Abstrakt:
Cílem práce bude pozorování změn v chování spotřebitelů v cestovním ruchu způsobených propuknutím koronaviru COVID-19. Pozornost bude věnována hlavně tomu, zda tento vir nějakým způsobem ovlivnil nebo stále ovlivňuje zkoumaný segment lidí (co se týče cestování). Hlavním cílem bude zjistit, jestli má daný segment díky tomu co se dělo/děje strach cestovat do zahraničí/vycestovat na Erasmus, nebo ho celá situace vůbec neovlivnila a v případě, že by v ČR nebyla žádná bezpečnostní opatření vůči výjezdu do zahraničí, vyjel by. Případně jestli raději v blízké budoucnosti bude cestovat pouze po ČR, a tím vlastně i může zlepšit situaci v naší ekonomice. Pro spoustu podniků/společností v cestovním ruchu (ale i obecně) bude mít tato situace negativní dopady, protože nebudou přijíždět lidé ze zahraničí (dokud budou trvat bezpečnostní opatření). Tím by se ale zároveň mohla vylepšit situace v podnicích cestovního ruchu, protože lidé by kvůli uzavřeným hranicím mohli stejně cestovat jen po ČR.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení