Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Odvody na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchodu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: Zhodnoťte stanovení vyměřovacích základů a následnou výší odvodů na sociální pojištění u zaměstnanců, OSVČ a společníků s.r.o. ve vazbě na důchodové aspekty. Zároveň identifikujte dopady na státní rozpočet. Zformulujte návrhy a doporučení, která by mohla odstranit rozdíly ve výši odvodů na sociální pojištění a následně výši starobních důchodů sledovaných skupin pojištěnců. Na základě uvedených doporučení kvantifikujte dopady na státní rozpočet.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
Specializace
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-UAD Účetnictví a daněSNZA Zdaňování a auditing

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.