Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Komparace zdaňování příjmů a vliv na ekonomiku v České republice a na Slovensku (obsazeno)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude porovnat zdaňování jednotlivých příjmů v České republice a na Slovensku. Následně bude zkoumán vliv zdanění práce na makroekonomické ukazatele HPD a nezaměstnanost. Bude využito regresní analýzy časové řady.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
Specializace
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-UAD Účetnictví a daněSNZA Zdaňování a auditing

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.