Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Dopad programu „Antivirus“ na státní rozpočet (obsazeno)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza dopadů epidemie koronaviru na českou ekonomiku a schodek státního rozpočtu. Důraz bude kladen na dopady zavedených daňových liberačních balíčků jak na straně poplatníků tak na straně státního rozpočtu. Jaké opatření překládá vláda na ochranu ekonomiky? Jak program antivirus ovlivnil zpomalení recese? Jaká výše rozpočtových nákladů je ještě obhajitelná? A která z opatření se ukázala jako nejefektivnější při odstraňování dopadů koronavirové krize?
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
Specializace
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-UAD Účetnictví a daněSNZA Zdaňování a auditing

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.