Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vliv vzájemného vztahu firmy a banky na úvěrové financování firmy
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat vlivem specifických vlastností firmy a specifických vlastností banky na úvěrové financování firmy (tj. bude se jednat o úvěrové náklady), tzn. zda hrají v rámci úvěrového chování větší roli specifika firmy nebo naopak specifika banky. Součástí práce bude identifikovat zdali je dané zvýšení úrokových sazeb způsobeno změnami na straně nabídky úvěru nebo naopak změnami na straně poptávky po úvěru a navržení hospodářsko-politického doporučení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-FIM Finance a investiční management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.