Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Únosnost zatížení krajiny cestovním ruchem
State of topic: approved (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Summary:
Téma disertační práce se bude zabývat návrhem metodiky a procesního zpracování kvantifikace zatížení krajiny zvolenými formami cestovního ruchu. Disertant vyhodnotí v rámci zvolených forem cestovního ruchu faktory idnikující únosnost zatížení a s využitím metod GIS kvantifikuje nosnou kapacitu prostředí. Při řešení tématu disertační práce bude brát v úvahu jak environmentální, tak ekonomické a sociologické aspekty rozvoje regionu s cílem případné minimalizace environmentálních externalit.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-KRAJ Landscape Engineering
D-LAND-LM Landscaping and Landscape Conservation