Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Stav témy:
schválené (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov:1
Navrhol:
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Abstrakt:
Téma disertační práce se bude zabývat stanovením modelu pro kvantifikaci potenciálu krajiny ve vztahu k identifikaci cestovního ruchu jako jedné komponenty ekosystémových služeb. Disertant na základě studia současných přístupů navrhne s využitím programových prostředků GIS metodický aparát, který umožní na základě zvoleného území vhodně kvantifikovat potenciál krajiny jako ekosystémové služby pro dané odvětví cestovního ruchu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny