Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Stav tématu:
schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Téma disertační práce se bude zabývat stanovením modelu pro kvantifikaci potenciálu krajiny ve vztahu k identifikaci cestovního ruchu jako jedné komponenty ekosystémových služeb. Disertant na základě studia současných přístupů navrhne s využitím programových prostředků GIS metodický aparát, který umožní na základě zvoleného území vhodně kvantifikovat potenciál krajiny jako ekosystémové služby pro dané odvětví cestovního ruchu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny