Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
State of topic:
approved (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Summary:
Téma disertační práce se bude zabývat stanovením modelu pro kvantifikaci potenciálu krajiny ve vztahu k identifikaci cestovního ruchu jako jedné komponenty ekosystémových služeb. Disertant na základě studia současných přístupů navrhne s využitím programových prostředků GIS metodický aparát, který umožní na základě zvoleného území vhodně kvantifikovat potenciál krajiny jako ekosystémové služby pro dané odvětví cestovního ruchu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-KRAJ Landscape Engineering
D-LAND-LM Landscaping and Landscape Conservation