Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Analýza produkovaných vín dle obsahu zbytkového cukru v ČR
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
Summary:
Student zanalyzuje data z kontrolní činnosti SZPI za roky 2011 až 2019 ohledně vín se zbytkovým cukrem vyráběným v ČR. Získané výsledky bude diskutovat a vytvoří k nim závěry.

There are no limitations of the topic