Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vliv spokojenosti obyvatel na objem zaplaceného pojistného
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Kateřina Žáková, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Lidé neradi příliš podstupují riziko, proto jsou ochotni za snížení rizika zaplatit pojistné. Nejčastěji lidé využívají neživotní pojištění, tj. pojištění majetku, kdy pravděpodobnost, že dojde ke škodě není příliš velká, ale případné škody mohou být značné. Cílem práce je prozkoumat, zda objem zaplaceného pojistného závisí na životní úrovni (např. reálný příjem, kriminalita). Práce bude také obsahovat porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Data budou čerpána z oficiálních internetových zdrojů, zejména databáze ČSÚ a EUROSTAT.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.