Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Optimalizace postupů obnovy kalamitních holin z pohledu vlivu býložravců
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Obnova kalamitních holin je a ještě několik let bude, zásadní výzvou pro lesní hospodářství. Jedním z významných faktorů, jež mohou snahy lesníků i zcela zničit jsou býložravci všech velikostí. Navrhovaná disertace k řešení problémů s býložravci přispěje tak, že bude analyzovat literární a vlastní údaje s cílem přinést návody na to, jak negativní vliv zvěře omezit. Vědecké výstupy budou v podobě publikací zaměřených na interakce mezi zvěří a prostředím, aplikované výstupy budou navrhovat optimální postupy v návaznosti na aktuální požadavky legislativy a praxe.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-OLM Ochrana lesa a myslivost