Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude zaměřena na zhodnocení stávajících metod posuzování vlivu zvěře na lesní prostředí a návrhy na optimální postupy v této oblasti. Podklady budou získány jak vlastním sběrem na modelových lokalitách, tak z dostupných údajů správců lesa. Vědecké výstupy budou v podobě publikací zaměřených na interakce mezi zvěří a prostředím, aplikované výstupy budou navrhovat optimální postupy v návaznosti na aktuální požadavky legislativy a praxe.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-OLM Ochrana lesa a myslivost