Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Summary:
Práce bude zaměřena na zhodnocení stávajících metod posuzování vlivu zvěře na lesní prostředí a návrhy na optimální postupy v této oblasti. Podklady budou získány jak vlastním sběrem na modelových lokalitách, tak z dostupných údajů správců lesa. Vědecké výstupy budou v podobě publikací zaměřených na interakce mezi zvěří a prostředím, aplikované výstupy budou navrhovat optimální postupy v návaznosti na aktuální požadavky legislativy a praxe.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-OLM Forest Protection and Game Management