Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť obyvateľstva krajín Európy
State of topic: approved (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Institute:
Department of Statistics and Operation Analysis - FBE
Max. no. of students:--
Proposed by: Bc. Katarína Kubicová
Summary:
Práca sa bude zaoberať skúmaním rôznych ekonomických faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať spokojnosť ľudí žijúcich v daných krajinách. Cieľom bude rozobrať problém a pomocou štatistických metód zistiť, ktoré faktory vplývajú na mieru spokojnosti v krajinách Európy.

There are no limitations of the topic