Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Student provede rešerši vztahující se k haváriím, které se udály v zemědělském nebo potravinářském průmyslu. Dále se zaměří na problematiku prachovzdušných směsí, detailně popíše výbuchové charakteristiky pro vybrané druhy zpracovávaných materiálů, provede charakteristiku materiálů, popíše iniciační zdroje. Údaje srovná s popisem skutečných havárií.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení