Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Cirkulární ekonomika a její vliv na udržitelný ekonomický růst
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Bc. Viet Cuong Le
Abstrakt:
Tématem práce je kvantifikované porovnání soudobého lineárního ekonomického modelu (se všemi důsledky) v porovnání s možným využitím modelu cirkulární ekonomiky. Interpretace modelu bude směřována na vztah k udržitelnému ekonomickému rozvoji. Ke kvantifikaci a porovnání obou ekonomických modelů bude sestaven index udržitelného rozvoje vycházející ze zavedených modelům mezi něž patří ISEW, Value chain index, Sustainable Net Benefit Index, Human Development Index, the GPI, Human Wellbeing Index a jiné.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-FIM Finance a investiční management

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.