Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
PaedDr. Adriana Pavlikovská
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
U učitelské profese je důležité se dále vzdělávat a aktualizovat své vědomosti, učitel si tímto zvyšuje svou kvalifikaci pro svůj další odborný růst a má větší možnost uplatnění na trhu práce. Zpochybnit důležitost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nemůže nikdo. Je významné jak pro pedagogy samotné, tak pro rozvoj škol, školské politiky i společenský rozvoj obecně. Přestože další vzdělávání pedagogických pracovníků má velmi dlouhou tradici, stále v této oblasti existuje řada problémů a nevyjasněných otázek. Hlavním cílem bakalářské práce je poskytnout aktuální obraz o přístupu pedagogických pracovníků středních škol k dalšímu vzdělávání. Jak k němu přistupují, s jakým nadšením, co si o něm myslí, zda je pro ně užitečné.

informace
There are no limitations of the topic