Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Abstrakt: U učitelské profese je důležité se dále vzdělávat a aktualizovat své vědomosti, učitel si tímto zvyšuje svou kvalifikaci pro svůj další odborný růst a má větší možnost uplatnění na trhu práce. Zpochybnit důležitost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nemůže nikdo. Je významné jak pro pedagogy samotné, tak pro rozvoj škol, školské politiky i společenský rozvoj obecně. Přestože další vzdělávání pedagogických pracovníků má velmi dlouhou tradici, stále v této oblasti existuje řada problémů a nevyjasněných otázek. Hlavním cílem bakalářské práce je poskytnout aktuální obraz o přístupu pedagogických pracovníků středních škol k dalšímu vzdělávání. Jak k němu přistupují, s jakým nadšením, co si o něm myslí, zda je pro ně užitečné.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení