Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky - LDF
Max. počet študentov:1
Navrhol: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Abstrakt:
In the Czech Republic, the allowable cut calculation methods are based on presumption of predominant clear-cut management, even-aged character of forest stands and harvest balance based upon uniform distribution of age classess. This model doesn't take into account potential variety of approaches of clear-cut free management. The main goal of this thesis is to propose a new methodology of universal allowable cut calculation.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-FM Forest Management