Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
In the Czech Republic, the allowable cut calculation methods are based on presumption of predominant clear-cut management, even-aged character of forest stands and harvest balance based upon uniform distribution of age classess. This model doesn't take into account potential variety of approaches of clear-cut free management. The main goal of this thesis is to propose a new methodology of universal allowable cut calculation.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-FM Forest Management