Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Optimalizace základních jednotek rozdělení lesa pro aplikaci statistické provozní inventarizace do podrobného lesnického plánování
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Metoda statistické provozní inventarizace se v podmínkách ČR etablovala zatím pouze v lesích národních parků. Má přitom potenciál být univerzálním podkladem zařízení lesa. Vhodná je však především pro lesy strukturně bohaté, nevykazující pasečný charakter. Cílem práce bude navrhnout na konkrétním lesním majetku takové rozdělení lesa, které dovolí popis jednotek lesnického detailu touto metodou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-HUL Hospodářská úprava lesa