Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:3
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem studia je vytvořit metodický postup pro implementaci ekosystémových služeb do procesu EIA, na zvolených typech záměrů jej posoudit a srovnat s dosavadními běžnými postupy. Jako zdroj vstupních dat poslouží informační portály EIA (např. v ČR zde https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr ). Dalším podtématem je srovnání předpokládaných dopadů a skutečných dopadů u obdobných záměrů, které jsou již nějakou dobu v provozu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny