Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinné
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Summary:
Prvním krokem bude shromáždit co nejvíce bakterií rodu Saccharothrix na Mendeleu-ústavu genetiky. Tyto bakt. kultury budou důkladně popsány jak na genetické, tak na morfologické úrovni. Kultury budou sledovány v podmínkách in vitro v rámci koexistence s patogenními houbami, způsobujícími choroby grapevine trunk diseases (choroby kmínku révy vinné). Budou selektovány kmeny s nejvýznamnější inhibiční aktivitou, budou provedeny in planta testy, v polních podmínkách. Práce bude významně pracovat s technikami sekvenování nové generace, přičemž bude částečně objasněn vliv in planta i na jiné, případně benefitní mikroorganismy, a na ovlivnění expresních profilů révy vinné ošetřené finální suspenzí bakterie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ZAHR Horticulture - Ph.D.