Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Odhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných informací a dvojfázových odhadů
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
Abstrakt: V procesu NIL je možnost využít kromě přímo měřených dat také dodatečné informace např. z mapových podkladů získávaných metodami dálkového průzkumu.Využití těchto dat může výrazně zpřesnit výsledky NIL a zefektivnit proces přímého měření. V současné době je k dispozici velké množství dat dálkového průzkumu, ovšem vývoj metod jejich využití pro odhady dendrometrických veličin je daleko pomalejší. Proto cílem dizerzace je vývoj moderních metod využití dodatečných informací pro racionalizaci přímého měření a zkvalitnění odhadů dendrometrických veličin z dat NIL.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-HUL Hospodářská úprava lesa