Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Diplomant vybere aktuální problém českého zdravotnictví (například stárnutí lékařů, systém financování nemocnic). Provede analýzu dané oblasti. Dále bude stav a vývoj v oblasti, zejména nastavení jednotlivých prvků zdravotnického systému srovnávat se stavem a nastavením prvků v jiné zemi/jiných zemích (s důrazem na země taktéž využívající Bismarckům model zdravotnického systému). Student navrhne opatření, která by mohla situaci v ČR zlepšit. Bude posuzovat vhodnost jejich zavedení v ČR (náklady a přínosy). Případně popíše postup jejich zavedení do praxe.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.